Samme regler, nytt tankesett.
Velkommen til Advokatfirmaet Nova

Våre kompetansepilarer

Fast eiendom & entreprise

Nova har en rekke eiendomsadvokater hvor samtlige har spisset kompetansefelt. Vi har særlig tyngde innen tomtefeste, næringseiendom og tvisteløsning i avhendings- og bustadoppføringssaker. Videre bistår vi både nasjonale og internasjonale entreprenører med entrepriserettslige problemstillinger. Vi er stolte av å tilby klienter bred kompetanse og lang erfaring.

Life science & teknologi

Nova bistår både mindre, mellomstore og børsnoterte selskaper. Våre advokater har særskilt erfaring fra teknologi- og life science bransjen, og bistår flere ledende nasjonale og internasjonale selskap innenfor disse bransjene. Våre advokater har spisskompetanse innen forhandlinger og både nasjonal- og internasjonal kontraktsrett. De bistår også med rådgivning til selskaper om arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger.

Skatt & avgift

Nova bistår bedrifter med løpende rådgivning innenfor skatt- og merverdiavgiftsfeltet. Våre advokater kan bistå ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner og disposisjoner. De har også erfaring med å bistå i saker der skattemyndighetene er motpart, herunder ved bokettersyn, i endrings- og klagesaker og ved andre rettslige prosesser for domstolene.

Insolvens & restrukturering

Nova har flere advokater med lang erfaring innen insolvens og restrukturering. Våre bostyrere har samlet omtrent 60 års erfaring, og har behandlet et stort omfang av konkursbo for særdomstolen Oslo byfogdembete. Våre advokater har erfaring med restruktureringsspørsmål for å unngå konkurs.

Vi er medlem av
Eurojuris Norge AS

Eurojuris Norge AS ble etablert i 1991, og utgjør i dag Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 240 advokater over hele landet. Samtlige firma er kvalitetssikret via ISO:9001, hvor tjenesteprosess, ledelse og kundebehandling er nøye gjennomgått av en tredjepart.

Eurojuris Norge AS har inngått samarbeidsavtaler med NHO og IF. Alle medlemmer av NHO og enkelte forsikringstakere under IF får derfor 15% rabatt på våre priser. Les mer om Eurojuris Norge AS sine samarbeidsavtaler her.