Samme regler, nytt tankesett.
Velkommen til Advokatfirmaet Nova

Våre kompetanseområder

Fast eiendom & entreprise

Nova har mange dyktige advokater innen fast eiendom og entreprise. Vi har særlig tyngde innen tomtefeste, næringseiendom og tvisteløsning i avhendings- og bustadoppføringssaker. Videre bistår vi både nasjonale og internasjonale entreprenører med entrepriserettslige problemstillinger. Vi er stolte av å tilby klienter bred kompetanse og lang erfaring.

Life science & teknologi

Nova bistår både mindre, mellomstore og børsnoterte selskaper. Våre advokater har særskilt erfaring fra teknologi- og life science bransjen, og bistår flere ledende nasjonale og internasjonale selskap innenfor disse bransjene. Våre advokater har spisskompetanse innen forhandlinger og både nasjonal- og internasjonal kontraktsrett. De bistår også med rådgivning til selskaper om arbeidsrettslige og selskapsrettslige problemstillinger.

Skatt & avgift

Nova bistår bedrifter med løpende rådgivning innenfor skatt- og merverdiavgiftsfeltet. Våre advokater kan bistå ved planlegging og gjennomføring av transaksjoner og disposisjoner. De har også erfaring med å bistå i saker der skattemyndighetene er motpart, herunder ved bokettersyn, i endrings- og klagesaker og ved andre rettslige prosesser for domstolene.

Restrukturering & insolvens

Endrede konjunkturer, uforutsette begivenheter eller andre forhold, kan påføre virksomheter økonomisk tap og likviditetsproblemer. Problemene kan være kortvarige og av forbigående art, men blir de langvarige, kan det bli hemmende for videre drift og ende med konkurs. Restrukturering kan da være en løsning. Våre advokater har erfaring fra slike prosesser og vil kunne bistå for forsøke å hindre konkurs. To av våre advokater har i flere tiår vært faste bostyrere ved Oslo byfogdembete og har lang erfaring fra denne type oppdrag.

Vi er medlem av
Eurojuris Norge AS

Eurojuris Norge AS ble etablert i 1991, og utgjør i dag Norges største advokatnettverk med 17 kontorer og 240 advokater over hele landet. Samtlige firmaer er kvalitetssikret via ISO:9001, hvor tjenesteprosess, ledelse og kundebehandling er nøye gjennomgått av en tredjepart.

Eurojuris Norge AS har inngått samarbeidsavtaler med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og IF Skadeforsikring. Alle medlemmer av NHO og enkelte forsikringstakere under IF Skadeforsikring får derfor 15% rabatt på våre priser. Les mer om Eurojuris Norge AS sine samarbeidsavtaler her.