Forretningsjus

Corporate M&A

For Advokatfirmaet NOVA er ingen transaksjon for liten og veldig få for store. Vi tilbyr høyt kvalifiserte juridiske tjenester innen M&A-området til små og mellomstore bedrifter. Når det gjelder de største  transaksjoner og omorganiseringer bistår vi ofte de største advokat- og revisjonsfirmaene på delområder hvor vi som spesialisert nisjefirma bidrar på våre spesialområder.

Vårt konkurransefortrinn ved transaksjoner og omorganiseringer er betydelig erfaring, god juridisk kunnskap, spesialisering og personlig involvering av ansvarlig partner. Vi streber kontinuerlig etter å forstå essensen i virksomhetene til våre kunder og deres begrunnelse for å planlegge og gjennomføre  transaksjoner og omstillinger. Vi er ikke redde for å stille kritiske spørsmål for å oppnå de ønskede målsetninger og heller ikke for å foreslå endringer som vi klart mener hjelper klienten i riktig retning.

På dette,  som våre øvrige  rettsområder; Erfaring viser at du kan spare mye penger og frustrasjon ved godt forarbeid og planlegging.

NOVAs forretningsadvokater er spesielt kjent for å tilby tjenester og rådgivning sterkt forankret i strategisk tenkning og klientenes forretningsmessige forutsetninger og målsetninger.

For mer informasjon, kontakt Erik Rosen.

Arbeid, ytelser og pensjoner

Strukturert og forsvarlig rådgivning innen arbeidsrettslig rådgivning er avgjørende. Små feil kan ha skadelige konsekvenser av stor miljømessig og økonomisk betydning. Å løse arbeidsrettslige utfordringer krever spisskunnskap og erfaring.

NOVA tilbyr arbeidsrettslig rådgivning ved oppkjøp og omstilling og har særlig kompetanse på internasjonale arbeidsoppdrag. Særlig på arbeidsrettområdet gjelder at godt forarbeid og proaktiv gjennomgang er nøkkelen til å unngå alvorlige  og utfordrende arbeidskonflikter.

Når slike likevel uunngåelig inntreffer har Nova omfattende erfaring med å løse konflikter gjennom forhandlinger eller i domstolene.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, vennligst kontakt Ørnulf O. Aamlid .

Skatt og merverdiavgift

NOVA yter profesjonell rådgivning knyttet til  norske og internasjonale skatte- og merverdiavgiftsregler. Dette gjelder både for selskaper og personer.

NOVAs eksperter på skatt og merverdiavgift har omfattende erfaring fra de største advokat- og revisjonsmiljøene og vil kunne bistå med rådgivning i forkant og ved gjennomføring av transaksjoner, disposisjoner og omorganiseringer med skattemessige konsekvenser.

Nova bistår i klageprosesser og i prosesser for domstolene.

Nova har særlig kompetanse på internasjonal handel/internasjonal mva, transaksjoner over landegrenser og ved internasjonale etableringer. 

Vår rådgivning skal alltid gi praktiske løsninger og skal uansett bestå eventuelle tester fra skattemyndighetene. Som følge av våre eksperters nære samarbeid vil vi unngå at vår totale rådgivning gir motstridende løsninger.

I de tilfellene hvor skattemyndighetene iverksetter tiltak har vi gode resultater ved løsning av sakene ved klagebehandling eller ved domstolene.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, vennligst kontakt Ørnulf O. Aamlid eller Eivind Bryne, merverdiavgift.

Kontakt oss i dag