Forretningsjus

Salg og kjøp av virksomhet

Advokatfirmaet NOVA er anerkjent for sin kompetanse innen kjøp og salg av mellomstore og mindre bedrifter. Vi er rådgivere både i rene norske og i internasjonale transaksjoner. Kundene våre vet å verdsette vår spisskompetanse, vår forståelse for økonomi og vår effektivitet.

Vi bistår også i store transaksjoner, da ofte i samarbeid med corporate-avdelinger i andre advokatfirmaer.

Hos oss i Advokatfirmaet NOVA vektlegger vi det å forstå kundenes egentlige beveggrunner for kjøp eller salg av virksomhet. Advokatfirmaet NOVAs transaksjonsadvokater har gode forhandlere som kan bidra til å realisere kundens ønsker.

Vi er ikke redde for å stille kritiske spørsmål for å oppnå de ønskede målsetninger og heller ikke for å foreslå endringer som vi klart mener hjelper klienten i riktig retning.

Vi anbefaler at du tar en prat med oss tidlig i prosessen – gjerne før en endelig beslutning om en transaksjon er tatt. Vi har taushetsplikt, og det lønner seg å få med seg noen innledende råd. All erfaring tilsier at resultatet blir bedre med god planlegging.

Ønsker du et møte, kontakt Erik Rosen.

Arbeid, ytelser og pensjoner

Strukturert og forsvarlig rådgivning innen arbeidsrettslig rådgivning er avgjørende. Små feil kan ha skadelige konsekvenser av stor miljømessig og økonomisk betydning. Å løse arbeidsrettslige utfordringer krever spisskunnskap og erfaring.

NOVA tilbyr arbeidsrettslig rådgivning ved oppkjøp og omstilling og har særlig kompetanse på internasjonale arbeidsoppdrag. Særlig på arbeidsrettområdet gjelder at godt forarbeid og proaktiv gjennomgang er nøkkelen til å unngå alvorlige  og utfordrende arbeidskonflikter.

Når slike likevel uunngåelig inntreffer har Nova omfattende erfaring med å løse konflikter gjennom forhandlinger eller i domstolene.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, vennligst kontakt Ørnulf O. Aamlid .

Skatt og merverdiavgift

NOVA yter profesjonell rådgivning knyttet til  norske og internasjonale skatte- og merverdiavgiftsregler. Dette gjelder både for selskaper og personer.

NOVAs eksperter på skatt og merverdiavgift har omfattende erfaring fra de største advokat- og revisjonsmiljøene og vil kunne bistå med rådgivning i forkant og ved gjennomføring av transaksjoner, disposisjoner og omorganiseringer med skattemessige konsekvenser.

Nova bistår i klageprosesser og i prosesser for domstolene.

Nova har særlig kompetanse på internasjonal handel/internasjonal mva, transaksjoner over landegrenser og ved internasjonale etableringer. 

Vår rådgivning skal alltid gi praktiske løsninger og skal uansett bestå eventuelle tester fra skattemyndighetene. Som følge av våre eksperters nære samarbeid vil vi unngå at vår totale rådgivning gir motstridende løsninger.

I de tilfellene hvor skattemyndighetene iverksetter tiltak har vi gode resultater ved løsning av sakene ved klagebehandling eller ved domstolene.

For mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg, vennligst kontakt Ørnulf O. Aamlid eller Eivind Bryne, merverdiavgift.

Kontakt oss i dag