Fast eiendom

De spørsmål som oppstår i forbindelse med fast eiendom og entreprise er stadig mer lovregulert, samtidig som det blir avsagt stadig mer rettspraksis med konkrete veiledninger på hvordan man skal tolke loven.

Advokatfirmaet Nova DA har siden 1995 hatt fast eiendom som kompetansepilar, hvor eiendomsavdelingen består av nærmere 10 advokater.

Vi har spesialisert oss i følgende nisjer innen eiendom:

Entreprise

Er du en entreprenør som trenger veiledning om hvilken standard du bør benytte deg av eller hvordan du skal håndtere fortløpende reklamasjoner? Eller har du havnet i en tvist med byggherre om sluttoppgjøret eller at det nektes for endringsordre? Dette er det vi behandler daglig og har bygd opp en solid entrepriseavdeling hos Nova. Vi bistår byggherrer, entreprenører og underentreprenører i alle av byggeprosjektets faser.

Fagansvarlig Stein-Ivar Gamlem er en lite høytidelig entrepriseadvokat som hjelper entreprenører med de spørsmål de måtte ha.

Tomtefeste

Er du en fester eller grunneier som lurer på noe om regulering av festeavgift, innløsning eller festeavtalens forlengelse? Da har du kommet til riktig sted.

Tomtefeste er kanskje en av de mest dynamiske rettsområdene som finnes innen eiendom. Dette rettsområdet er ikke noe du kan jobbe med i ny og ne for å mestre faget. Hos oss har vi til enhver tid flere titalls saker for grunneiere og festere. Nova er de faste tomtefesteadvokatene til et av Norges største festerforeninger, og er godt kjent som motpart for Norges største grunneier.

Fagansvarlig er tomtefesteadvokat Aki Viitala, og han anses som en jovial og faglig sterk problemløser.

Tingsrett, hevd, servitutter

Kan du kjøre til hytta over naboens eiendom? Hvem eier deler av eiendommen som grenser mot både din og naboens tomt? Kan naboen bygge garasje på din eiendom? Hvilke rettigheter du har på din og naboens tomt er noe av det vi håndterer ofte i vår arbeidshverdag. Problemene omhandler ofte om tolkning av en servitutt eller hevd av veirett eller eiendom.

Dette er hverdagen til vår fagansvarlig, Eivind Wekre, og han hjelper deg gjerne om de spørsmål som har oppstått.

Forbrukerentreprise – oppføring av ny bolig

Det å bygge bolig er et av livets største og viktigste prosjekter for mange. Vi engasjeres ofte av både utbyggere og forbrukere som er uenige om boligen faktisk ble som avtalt. Ettersom vi har bred erfaring fra begge sider av bordet sørger vi at rett blir rett. De vanligste sakene vi håndterer er inngåelse av avtale om oppføring av ny bolig, tilbakehold av vederlag, reklamasjoner, fortløpende sparring og heving av avtalen. Vi har også et av Norges beste nettverk av takstmenn.

For en hyggelig prat om den nyoppførte boligen er det bare å ta kontakt med fagansvarlig Carl Christian Nordengen.

Mangler ved kjøpt bolig

Kjøpt eller solgt bolig med mangler? Vi sørger for at du får det som ble avtalt – eller at du får riktig kompensasjon med prisavslag og erstatning. Vi er ikke fremmed for å heve boligkjøpet heller, dersom det du har avdekket er tilstrekkelig alvorlig. I Nova behandler hundrevis av reklamasjonssaker i året, og ble i lengre tid brukt som hovedsamarbeidspartner for et av landets største forsikringsselskap. Flere av våre advokater har lang erfaring fra boligselgerforsikringsselskapene, slik at vi vet nøyaktig hvor skoen trykker i slike saker.

Ta gjerne kontakt med fagansvarlig, Carl Christian Nordengen, dersom du trenger noen å prate med om din boligsak.

Kontakt oss i dag