Geir Peter Hole

Advokatfirma Ecovis Legal Norway AS i samarbeid

Geir har langvarig og bred erfaring fra de store revisjonsselskapene og advokatfirmaene i Norge. Et hovedområde har vært norsk og internasjonal skatt- og avgiftsrådgivning knyttet til selskaper med virksomhet over landegrensene og tilhørende arbeidstakere.

Geir arbeider i dag  med samme arbeidsområder som tidligere, med hovedvekt på skatt, selskapsrett, arbeidsrett, erstatningsrett og klagebehandling og prosedyre.

Arbeidserfaring

2020 – d.d
Partner / Advokat, Advokatfirmaet Nova DA
2017 – 2019
Advokat og eier, Advokatfirmaet Hole Tax and Legal
2016 – 2017
Partner, Eitrem & Hole Tax and Legal Advokatfirma DA
2009 – 2016
Partner/Head of Tax, Grant Thornton Law Advokatfirma DA
2006 – 2009
Partner, Advokatfirmaet Bing Hodneland
2001 – 2006
Fast advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
1998 – 1999
Ernst &Young London
1996 – 2001
Advokatfullmektig, Ernst & Young Oslo
1990 – 1996
Juridisk Rådgiver, Oslo likningskontor

Utdanning

2012
Godkjent prøvesak Høyesterett
2002
Advokatbevilling
1990
Juridisk Embetseksamen

Kontakt oss i dag

Her finner du oss