Klage på boligkjøp

klage på boligkjøp

Innledning I etterkant av boligkjøp er det ganske vanlig at kjøpere oppdager boligen en har kjøpt ikke svarer til forventningene, og at de derfor ønsker å klage på boligkjøpet. Det er viktig å være klar over at ethvert avvik fra kjøpers forventninger utgjør en kjøpsrettslig mangel. For kjøper og selger er det viktig å vite […]

Boligadvokat

boligadvokat

Innledning Et nettsøk på «boligadvokat», «eiendomsadvokat» eller «eiendomsrettsadvokat» gir mange treff da mange advokater hevder å ha kompetanse til å håndtere juridiske temaer som omhandler bolig og eiendom. Tvister om boliger utgjør også en stor del av de sakene som behandles av forliksråd og domstoler. Faktisk utgjør tvister om bolig nærmere en fjerdedel av alle […]

Hva skal til for å heve boligkjøpet?

Heve boligkjøp

1. Innledning “Vi ønsker å heve kjøpet! Kan vi det?” Dette er et spørsmål vi ofte får fra boligkjøpere. Tilsvarende mottar vi henvendelser fra boligselgere som har mottatt et hevingskrav fra kjøper. Noen ganger blir drømmehuset ikke annet enn en fjern drøm. Alt som virket perfekt da man kjøpte viser seg senere å ikke stå […]

Forsinket oppføring av ny bolig eller hytte

Forsinkelse boligoppføring

1. Innledning Der det er inngått en avtale om oppføring av en ny bolig eller hytte vil kjøpet normalt være basert på et prospekt og eventuelt besiktigelse av en tomt. Hvilke rettigheter en kjøper har der det er avtalt oppføring av en ny bolig og hytte er regulert av bustadoppføringsloven. Kjøp av brukte boliger og […]

Husk å reklamere i tide

Reklamasjon

1. Innledning Vi får stadig inn boligsaker der kjøpere har oppdaget feil og mangler ved bruktboligen de har kjøpt. Ikke sjeldent reises det spørsmål om kjøper har reklamert i tide. Hvor raskt må du som kjøper reagere, og hva må en reklamasjon inneholde? Det skal vi se nærmere på i denne artikkelen. Er det én […]

Kjøpers rettigheter dersom det er mangel ved ny bolig eller hytte

mangel bolig

1. Innledning Ved oppføring av en ny bolig vil kjøpet normalt være basert på et prospekt og eventuelt besiktigelse av en tomt. Kjøpers rettigheter dersom det foreligger en mangel ved oppføring av en ny bolig og hytte er regulert av bustadoppføringsloven, i motsetning til kjøp av brukte boliger og hytter, som reguleres av avhendingsloven. I […]