Endringsoppsigelse

Endringsoppsigelse

Arbeidsgivers styringsrett vs. endringsoppsigelse En arbeidsgiver vil kunne ha behov for å gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver. Ved behov for slike endringer oppstår spørsmålet om hvor langt arbeidsgivers styringsrett strekker seg, altså i hvor stor grad kan arbeidsgiver kreve endringer i arbeidsoppgavene uten at dette påvirker arbeidstakers rettigheter etter arbeidsavtalen og arbeidsmiljøloven. Arbeidsgivers styringsrett […]

Endringer i arbeidsmiljøloven – innleie

Arbeidsmiljøloven

Bakgrunn Stortinget vedtok den 9. desember 2022 endringer i arbeidsmiljøloven med formål å styrke retten til tilsetting på heltid. Endringene trer i kraft 1. januar 2023. Med heltid menes det som er vanlig arbeidstid i det aktuelle yrke, faggruppe eller bransje. Ny normgivende bestemmelse Det er tilføyd en ny bestemmelse i § 14-1 b, som […]

Arbeidstakers oppsigelsesvern i et nøtteskall

Oppsigelse

Innledning En oppsigelse av et arbeidsforhold vil normalt ramme den arbeidstakeren som blir sagt opp hardt. For at en oppsigelse av en arbeidstaker skal være gyldig, krever arbeidsmiljøloven at det må foreligge en saklig grunn for oppsigelsen. I en vurdering av om en oppsigelse er lovlig, er det derfor viktig å være klar over hva […]