Morten Berg

Partner

Advokat Morten Berg har bakgrunn som tingrettsdommer i Nord-Troms tingrett i Tromsø i perioden 1998 – 2016, og som privatpraktiserende advokat fra 2016. Før utnevnelse som dommer har han blant annet vært høyskolelektor, dommerfullmektig/konstituert dommer og arbeidet i forvaltningen og politiet.

Morten Berg har som advokat særlig arbeidet med kontraktsrett, selskaps- og stiftelsesrett, arbeidsrett og fast eiendom, og prosederer jevnlig for domstolene innenfor disse områdene. Han har for øvrig solid naturvitenskapelig bakgrunn (cand. scient.), og påtar seg gjerne oppdrag som krever innsikt i naturvitenskap/teknologi.

Arbeidserfaring

2020 – d.d.
Partner Advokatfirmaet Nova DA
2016 – 2020
Egen advokatpraksis, Oslo advokatfellesskap og Advokatkollegiet Kindem & Co
1998 – 2016
Tingrettsdommer, Nord-Troms tingrett
1997 – 1998
Politiadjutant, Troms politidistrikt
1997
Førstekonsulent, Fylkesmannen i Troms
1996
Konstituert herredsrettsdommer, Nord-Troms herredsrett
1996
Dommerfullmektig, Nord-Troms herredsrett
1994 – 1996
Dommerfullmektig / konstituert sorenskriver, Valdres sorenskriverembete
1992 – 1994
Høgskolelektor, Tromsø lærerhøgskole
1993
Utreder/studiekonsulent, Universitetet i Tromsø
1990 – 1992
Førstekonsulent, Forsvarsdepartementet

Utdanning

1985 -1990
Cand. scient., Universitetet i Oslo
1981 – 1988
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1979 – 1980
Operativ avdeling M/A III, Sjøkrigsskolen

Kontakt oss i dag

Her finner du oss