Morten Berg

T: 993 36 879
E: mb@novalaw.no
Språk:
Norsk
Engelsk

Morten Berg

Partner / Advokat

Morten Berg arbeider særlig med kontraktsrett, selskaper og stiftelser, insolvens og arbeidsrett. 

Etter over 20 år som dommer har Berg omfattende prosesserfaring. Han prosederer jevnlig for domstolene både innenfor egne kjerneområder og i tvister knyttet til fast eiendom.

Arbeidserfaring

2020 – d.d.
Partner Advokatfirmaet Nova DA

 

2018 – 2020
Egen advokatpraksis, Advokatkollegiet Kindem & Co

 

2016 – 2018
Egen advokatpraksis, Oslo advokatfellesskap

 

1998 – 2016
Tingrettsdommer, Nord-Troms tingrett

 

1997 – 1998
Politiadjutant, Troms politidistrikt

 

1997
Førstekonsulent, Fylkesmannen i Troms

 

1996
Konstituert herredsrettsdommer, Nord-Troms herredsrett

 

1996
Dommerfullmektig, Nord-Troms herredsrett

 

1994 – 1996
Dommerfullmektig / konstituert sorenskriver, Valdres sorenskriverembete

 

1992 – 1994
Tromsø lærerhøgskole Høgskolelektor

 

1993
Universitetet i Tromsø – Utreder farmasiutdanningen

 

1990 – 1992
Forsvarsdepartementet Førstekonsulent

Utdanning

1985 -1990
Cand. scient., Universitetet i Oslo

 

1981 – 1988
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

 

1979 – 1980
Operativ avdeling, Sjøkrigsskolen