Ørnulf O. Aamlid

Partner

Ørnulf O. Aamlid er en erfaren forretningsadvokat som er spesialisert på kontrakts- og selskapsrett / M&A samt arbeidsrett.

Ørnulf har vært oppdragsleder ved mange transaksjoner i ulike bransjer, og bistått norske og utenlandske selskaper med forhandlinger, due diligence og etablering av avtaleverk. Han har lang erfaring med forhandlinger og utferdigelse av ulike avtaler knyttet til virksomhetsrelaterte forhold. Han har omfattende erfaring og kompetanse knyttet til arbeidsrettslige temaer, herunder tilrettelagt for mange omorganiseringer og nedbemanninger, og har vært leder av arbeidsrettsavdelingen i flere advokatfirmaer. 

Ørnulf prosederer jevnlig tvistesaker for domstolene og voldgiftsrett. Han har vært valgt og opptrådt som mekler i flere forretningsmessige tvister, og vært styreleder og/eller styremedlem i selskaper og foreninger innen ulike bransjer.    

Arbeidserfaring

1995-1998
Rådgiver Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet/Advokatbevillingsnemnden
1998-2000
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Hodneland
2000-2005
Senioradvokat Deloitte Advokatfirma
2005-2012
Partner, Legalteam advokatfirma DA
2013-2014
Partner Aamlid & Co advokatfirma AS
2014-2020
Partner Dalan advokatfirma DA
2020-2022
Partner Vaar Advokat AS
2023
Partner Advokatfirmaet Nova DA

Utdanning

1987-1989
Befalsskole (BSHTI)
1989-1990
Grunnfag kriminologi (UiO)
1990-1995
Cand. Jur (UiO)
2002
Autorisert mekler via DNA

Kontakt oss i dag

Her finner du oss