FIFAs nye ordning med fotballagenter

Fotballagent

Bakgrunn I desember 2022 ble nye FIFA Football Agent Regulations (FFAR) godkjent i FIFA Council, og det nye regelverk trådte deretter i kraft 9. januar 2023. Det nye regelverket får stor praktisk betydning for spillere, klubber og agenter. I forbindelse med implementeringen av FFAR var det en overgangsperiode frem til 30. september. Frem til og […]

Idrett og tvisteløsning

Tvisteløsning idrett

Innledning Tvister innen idretten vil i utgangspunktet kunne løses innenfor idrettens egne tvisteløsningsorganer, forutsatt at idretten holder seg innenfor visse rammer. Generelt kan idretten selv beslutte hvilke regler som skal gjelde innenfor idretten, og opprette ordninger som behandler brudd på idrettens regelverk, og tvister innenfor idretten. Idrettsrelaterte tvister med utspring i en kontrakt vil kunne […]

Treningskompensasjon og solidaritetsmidler

Solidaritetsmidler treningskompensasjon

Innledning Fotball som bransje har hatt en formidabel vekst de siste årene. KPMG anslår at de 32 mest verdifulle klubbene i Europa i 2020 hadde en samlet verdi på nesten 40 milliarder Euro. En stor andel av klubbenes kostnader er knyttet til overganger av fotballspillere. FIFA har anslått at det i 2020 ble gjennomført over […]