Styrets ansvar for opplysninger til investor

Styreansvar investor

Den 22. desember 2022 avsa Høyesterett dom i en tvist om styreansvar etter aksjeloven. Investorene i en rettet emisjon krevet erstatning av styremedlemmene for uriktig eller mangelfull informasjon. Styremedlemmer har ansvar for at faktiske opplysninger er korrekte. Investorene må selv bære risikoen for forventninger om fremtiden. Saksøkerne var investorer som hadde tegnet aksjer i en […]