Stein-Ivar M. Gamlem

Partner

Stein-Ivar er spesialisert innen entrepriserett og bistår entreprenører med både løpende rådgivning og kompliserte sluttoppgjørstvister i bygg- og anleggsprosjekter. Stein-Ivar har gjennom lang erfaring fått dyp bransjeforståelse og inngående kjennskap til kontraktstandardene i bransjen, herunder alle NS-standardene og Prosesskoden til SVV. Stein-Ivar prosedert flere tunge saker for domstolene.

Arbeidserfaring

2022 -
Partner, Advokatfirmaet NOVA DA
2014-2022
Advokat/senioradvokat, Advokatfirmaet Føyen

Utdanning

2013
Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2012
Utveksling, Université de Strasbourg

Kontakt oss i dag

Her finner du oss