Olena Dubchak

T: 919 03 284
E: od@novalaw.no

Olena Dubchak

Saksbehandler

Jeg har lang erfaring (fra 2014 – 8 år) som medarbeider til adv. Per Omreng i forskjellige saker mest i konkurser. Hovedoppgavene består av bobehandlingen, behandling av lønnsgarantikrav fra tidligere ansatte og anmeldte fordringer fra kreditorer, utbetaling av dividende og lønnsgarantidekning fra NAV Arbeid og ytelser lønnsgaranti, sending av rapporter i Altinn som a-melding, Skattemelding for merverdiavgift og Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper samt. føring av boregnskap, regnskap til Advokatfirma Omreng, fakturering og arkivering, tett samarbeid med Skatteetaten, NAV og Oslo tingrett.

Arbeidserfaring:

  • 2020 – d.d.        Saksbehandler, Advokatfirmaet Nova DA
  • 2014 – 2020      Sekretær og regnskapsmedarbeider, Advokatfirma Omreng

Utdanning:

  • 2013-2014         Kontormedarbeider med praksis, Reaktorskolen AS i Oslo
  • 1990-1991           Sekretær med praksis, Sekretærskole i Kiev

Språk:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Ukrainsk
  • Polsk
  • Russisk