Marcus Hytten Nilssen

T: 977 86 267
E: mn@novalaw.no
Språk:
Norsk
Engelsk

Marcus Hytten Nilssen

Advokat

Marcus Hytten Nilssen har særskilt kompetanse innen fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett og tvisteløsning. Han har videre god erfaring med forhandlinger og prosedyre for domstolene fra sin tid som advokat i prosessavdelingen i et forsikringsselskap.

Nilssen arbeider også med entrepriserett, bustadoppføring, konkurs og forsikringsrett. Han har god innsikt i alle faser av et byggeprosjekt, fra planleggingsstadiet til avhending etter ferdigstillelse. Han kan følge saken fra start til mål.

For øvrig er Nilssen ansett som en hyggelig, engasjert og grundig rådgiver.

Arbeidserfaring

2020 – d.d.
Advokat, Advokatfirmaet Nova DA

 

2017 – 2020
Advokatfullmektig / Advokat, Protector Forsikring ASA

 

2016
Førstekonsulent, Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utdanning

2011 – 2016
Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Annet

Styrelederfaring
Meddommer Borgarting lagmannsrett (2016-2018)
Kursholder