Jan Bender

Advokat

Jan Bender spesialiserer seg på fast eiendom, entrepriserett, arbeidsrett og øvrig kontraktsrett. Innenfor fast eiendom har Bender særlig kompetanse innen tvister etter avhendings- og bustadoppføringsloven.

Bender har omfattende prosedyreerfaring og har ført saker for klienter i domstoler i hele Norge.

Arbeidserfaring

2023
Advokat Advokatfirmaet Nova DA
2019-2023
Advokatfullmektig/Advokat Crawford & Company AS
2015-2018
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Storberget

Utdanning

2006-2012
Master rettsvitenskap Universitet i Oslo
2009
Ludwig-Maximilians-Universität München, spesialfag innen tysk og europeisk selskapsrett

Kontakt oss i dag

Her finner du oss