Guro Tolfsen

Advokatfullmektig

Guro Tolfsen arbeider primært med forretningsjus, selskapsrett, skatterett og familie- og arverett. Fra studiet har Tolfsen skrevet masteroppgave om innføring av digitale sentralbankpenger i Norge og risiko knyttet til dette.

Tilbakemeldinger fra klienter viser at Tolfsen møter godt forberedt, er engasjert og søker er opptatt av å ivareta klientens beste interesser.

Arbeidserfaring

2021-2022
Konsulent AML
2023-
Advokatfullmektig Advokatfirmaet Nova DA

Utdanning

2018-2023
Master rettsvitenskap Universitet i Oslo

Kontakt oss i dag

Her finner du oss