Geir P. Hole

T: 916 60 984
E: gh@novalaw.no
Språk:
Norsk
Engelsk

Geir P. Hole

Partner / Advokat

Geirs primære spesialisering er innen nasjonal og internasjonal beskatning og merverdiavgift, samt selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett, arverett og erstatningsrett. Han har videre prosedyreerfaring i alle tre rettsinstanser.

Geir har lang erfaring i å bistå både norske og utenlandske kunder med klagesaker overfor skatte- og avgiftsmyndighetene i forbindelse med bokettersyn og varsel om endring av ligning, herunder i saker om tilleggsskatt. 

Rådgivningen har både omfattet personer og selskaper, herunder mange utenlandske klienter.  Videre har han opprettholdt spesialisering innen personlig beskatning og rådgivning for norske og utenlandske selskaper ved etableringer i utlandet eller i Norge.

 

Arbeidserfaring

2020 – d.d.
Partner / Advokat, Advokatfirmaet Nova DA

 

2017 – 2019
Advokat og eier, Advokatfirmaet Hole Tax and Legal

 

2016 – 2017
Partner, Eitrem & Hole Tax and Legal Advokatfirma DA

 

2009 – 2016  
Partner/Head of Tax, Grant Thornton Law Advokatfirma DA

 

2006 – 2009   
Partner, Advokatfirmaet Hodneland & Co

 

2001 – 2006   
Fast advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

 

1998 – 1999   
E&Y London

 

1996 – 2001    
Advokatfullmektig, E&Y Oslo

 

1990 – 1996   
Juridisk Rådgiver, Oslo likningskontor

Utdanning

2002
Advokatbevilling

 

1984 – 1990
Cand. jur. Universitetet i Oslo