Kompetanseområder

Fast eiendom & entreprise

Entreprise
Næringseiendom
Tvister etter kjøp og salg av bolig
Tomtefeste
Veirett, hevd og servitutter
Håndverkertjenester
Dynamisk tingsrett

Life science & teknologi

Kontraktsrett
Internasjonal kontraksrett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Forhandlinger
Transaksjoner / M&A

Skatt & avgift

Skatt
Merverdiavgift

Insolvens & restrukturering

Konkurs
Restrukturering
Pant