Kompetanseområder

Fast eiendom & entreprise

Entreprise
Næringseiendom
Tvister etter kjøp og salg av bolig
Tomtefeste
Veirett, hevd og servitutter
Håndverkertjenester
Dynamisk tingsrett

Life science & teknologi

Kontraktsrett
Internasjonal kontraksrett
Arbeidsrett
Selskapsrett
Forhandlinger
Transaksjoner / M&A

Skatt & avgift

Skatt
Merverdiavgift

Restrukturering & insolvens

Endrede konjunkturer, uforutsette begivenheter eller andre forhold, kan påføre virksomheter økonomisk tap og likviditetsproblemer.

 

Problemene kan være kortvarige og av forbigående art, men blir de langvarige, kan det bli hemmende for videre drift og ende med konkurs. Restrukturering som kan dreie seg om reforhandling av gjeld og avtaler, iverksettelse av kostnadsbesparende tiltak, permitteringer eller oppsigelser av ansatte m.m. kan være løsningen.  For å oppnå nødvendig tillit hos långivere, leverandører, avtalepartnere og ansatte, kan det være formålstjenlig å søke advokatbistand for å tilrettelegge og gjennomføre en strukturert og  målrettet prosess.

 

Våre advokater har erfaring fra slike prosesser og vil kunne bistå, enten fordi ledelsen selv innser behovet eller en kreditor varsler begjæring om konkurs. To av våre advokater har i flere tiår vært faste bostyrere ved Oslo byfogdembete og har lang erfaring fra denne type oppdrag.