Kompetanseområder

Fast eiendom & entreprise

 • Entreprise
 • Næringseiendom
 • Tvister etter kjøp og salg av bolig
 • Tomtefeste
 • Veirett, hevd og servitutter
 • Håndverkertjenester
 • Dynamisk tingsrett
 • Erstatningsrett

Life science & teknologi

 • Kontraktsrett
 • Internasjonal kontraksrett
 • Immaterialrett
 • Forhandlinger
 • Transaksjoner / M&A

Corporate

 • Norsk og internasjonal skatt og merverdiavgift – rådgivning, klagebehandling og domstolsbehandling
 • Selskapsrett – stiftelse og etablering, selskaps- og aksjonæravtaler, egenkapitaltransaksjoner, omorganiseringer og transaksjoner (M&A)
 • Utenlandske selskapers etablering i Norge
 • Norske selskapers etablering i utlandet
 • Generasjonsskifter
 • Styreansvar
 • Erstatningsrett
 • Arbeidsrett

Restrukturering & insolvens

 • Rådgivning til styre/ledelse i vanskelige situasjoner
 • Pant og kausjon
 • Restrukturering av næringsvirksomhet
 • Gjeldsforhandling/rekonstruksjon
 • Bobehandling i konkurs
 • Omstøtelse
 • Tilbakeholdsrett
 • Sikring og inndrivelse av fordringer
 • Styreansvar
 • Økonomiske straffesaker